VILNIUS TECH elektroninėje parduotuvėje https://eshop.vilniustech.lt/ (toliau – el. parduotuvė) naudojami asmens duomenys teikiant ir administruojant paslaugas. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu  (European Union’s General Data Protection Regulation) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei VILNIUS TECH asmens duomenų saugumo politika.

Už asmens duomenų apsaugą paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo susisiekti galima el. paštu dap@vilniustech.lt arba adresu Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius.

Kokiais tikslais ir kokius duomenis tvarkome apie Jus?

VILNIUS TECH tvarko asmens duomenis tik vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi pagal sutartinius santykius tam, kad būtų užtikrintas paslaugų įgyvendinimas el. parduotuvės vartotojams. VILNIUS TECH renka šiuos duomenų subjektų asmens duomenis, kuriuos pateikė pats asmuo: vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.

Asmens duomenys gaunami, kai el. parduotuvės produktus ir paslaugas pageidaujantis gauti asmuo savo noru ir laisva valia užsiregistruoja svetainėje https://eshop.vilniustech.lt/ arba pateikia užsakymą be registracijos.

Vartotojas gali lankytis el. parduotuvėje nenurodydamas jokios savo asmeninės informacijos. Jei vartotojas nori pateikti užsakymą, jis gali pirkti prekes be registracijos arba prisijungti su vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

VILNIUS TECH tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų pasitelktiems sutarčių su duomenų subjektais vykdymui asmenims.

Teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenys gali būti teikiami kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms (pvz., policijai, teismams).

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

VILNIUS TECH ėmėsi visų reikiamų techninių ir organizacinių apsaugos priemonių siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti VILNIUS TECH asmens duomenų saugumo politikoje, internetinė nuoroda: https://vilniustech.lt/universitetas/duomenu-saugumas/296093#307273

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, asmens duomenys tvarkomi, įskaitant saugojimą, ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie neatkuriamai sunaikinami. Asmens duomenys yra tvarkomi 6 mėn. nuo paskutinės registruotos veiklos svetainėje.

Jūsų teisės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimą nustato Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo VILNIUS TECH taisyklės, internetinė nuoroda:

https://vilniustech.lt/files/3013/150/7/8_0/Duomen%C5%B3%20subjekto%20teisi%C5%B3%20%C4%AFgyvendinimo%20taisykl%C4%97s.pdf

Kilus klausimams dėl el. parduotuvės, kreiptis el. paštu eshop@vilniustech.lt.

Jūs turite teisę bet kada paprašyti asmeninės informacijos, kurią mes saugome, kopijos. Jei norite gauti kopiją arba norite būti pašalinti iš mūsų duomenų bazės, susisiekite su mumis eshop@vilniustech.lt

Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2021-08-09.