Teorinės mechanikos pagrindai

Leonidas Syrus, Petras Baradokas, Edvard Michnevič

Vadovėlis

13,80 €
Su mokesčiais
Kiekis

Aprašymas

Vadovėlyje išdėstytos klasikinės mechanikos teorijos dalys – statika, kinematika ir dinamika. Statikoje suformuluoti svarbiausi mechanikos uždaviniai, apibrėžtos pagrindinės sąvokos, išanalizuoti nagrinėjamieji objektai – jėgos, jėgų sistemos bei įvairių jėgų sistemų veikiami kūnai ir jų sistemos. Aprašyti jėgų sistemų klasifikavimo principai, išnagrinėtos ir suformuluotos šių sistemų pusiausvyros sąlygos. Pavyzdžiais parodoma, kaip teoriniai teiginiai taikomi įvairiems uždaviniams spręsti. Kinematikoje išnagrinėti judančių objektų judėjimo apibrėžimo būdai, judėjimo lygčių sudarymo principai, aprašytos judančių objektų kinematinės charakteristikos. Dinamikoje pateikta nagrinėjamų dinaminių charakteristikų klasifikacija, išnagrinėti materialiojo taško, standžiojo kūno, materialiųjų taškų sistemos ir suvaržytosios sistemos dinamikos uždavinių apibrėžimai ir jų sprendimai. Aprašytos judančių materialiųjų taškų ir mechaninės sistemos dinamikos bendrosios teoremos ir jų taikymo atvejai, pateikti standžiojo kūno dinamikos uždavinių sprendimo metodai ir bendrieji mechanikos principai.

Teorinė mechanika – dalykas, kurio studijavimas leidžia būsimiems inžinieriams perprasti klasikinės mechanikos teorijos pagrindus, padeda suformuoti inžinerinį mąstymą, įgyti uždavinių sprendimo įgūdžių, būtinų studijuojant tokius inžinerinius dalykus, kaip medžiagų mechanika, mašinų ir mechanizmų teorija, skysčių mechanika ir kt.

Vadovėlis parašytas remiantis teorinės mechanikos kurso programa, patvirtinta Vilniaus Gedimino technikos universiteto mechanikos ir statybos programų pagrindinių studijų studentams. Knyga rekomenduojama pagrindinių, vakarinių ir neakivaizdinių studijų studentams, siekiantiems savarankiškai susipažinti su teorinės mechanikos pagrindais. Atskiras vadovėlio temas galima rekomenduoti studijuojantiems specialius mechanikos klausimus magistrantūroje.

Leidinio elektroninis variantas: 

DOI: https://doi.org/10.3846/1227-S

Prekė detaliau

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-020-9
eISBN:
978-609-457-021-6
Leidyklos nr.:
1227-S
Matmenys:
167×240 mm
Puslapių skaičius:
348 p.
Viršelis:
kietas
Kalba:
lietuvių