Technogenezė ir visuomenės sveikata

Pranas Baltrėnas, Davidas Ščupakas

Textbook (in Lithuanian)

€7.90
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Description

Vadovėlyje pateikiama žinių apie globalinės antropogeninės taršos ir visuomenės sveikatos problemas, nagrinėjama pagrindinių ūkinės veiklos sričių įtaka aplinkos komponentų užterštumui. Nagrinėjami technogeninės taršos veiksniai ir jų poveikis visuomenės sveikatai: cheminė aplinkos komponentų tarša ir jos rizika visuomenės sveikatai, aplinkos cheminių teršalų toksikologija, ekotoksikologija, aplinkos kancerogenai, mutagenai, alergenai, biologinė tarša ir jos reikšmė užkrečiamųjų ligų paplitimui, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios technogeninės spinduliuotės poveikis ekosistemoms ir žmonių sveikatai, technogeninio triukšmo šaltiniai, triukšmaligė ir jos prevencija, atliekų keliama rizika aplinkai ir sveikatai, jų saugaus tvarkymo strategija ir taktika.  Aptariama sveikatos samprata, jos rodikliai ir gerinimo perspektyvos. Analizuojamas visuomenės sveikatos priežiūros valstybinis reguliavimas, aplinkos sveikatinimas ir visuomenės sveikatos išsaugojimas.

Vadovėlis skirtas magistrantų ir doktorantų studijoms, kvalifikaciją keliantiems specialistams. Juo galės naudotis aplinkos apsaugos srities inžinieriai ir gamybininkai. 1–3 vadovėlio skyrius parengė prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas; 1, 3–5 skyrius – e. doc. p. dr. Davidas Ščupakas.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/923-S

Product Details

Data sheet

Year:
2007
ISBN:
978-9955-28-143-6
Imprint No:
923-S
Dimensions:
167×240 mm
Pages:
328 p.
Cover:
Hardcover
Language:
Lithuanian
16 other products in the same category: