Aplinkos oro užterštumo iš mobiliųjų taršos šaltinių vertinimo metodika

Rasa Vaiškūnaitė

Methodical guidelines (in Lithuanian)

€1.50
Tax included
Quantity
Last items in stock

Description

Atmosferos tarša yra viena iš didžiausių aplinkosaugos problemų. Aplinkos oro kokybei didžiausią įtaką daro stacionarieji (pramonė ir energetika) bei mobilieji (kelių, geležinkelio, vandens ir oro transportas) taršos šaltiniai. Iš mobiliųjų taršos šaltinių labiausiai aplinkos orą azoto oksidais (NOx), anglies monoksidu (CO), angliavandeniliais (CH), kietosiomis dalelėmis (k. d.), sieros dioksidu (SO2) teršia geležinkelio transportas (t. y. šilumvežiai ir dyzeliniai traukiniai).

Leidinyje pateikta eksploatuojamų šilumvežių ir dyzelinių traukinių (M62, 2M62, TEP60, TEP70, CME3, TEM2, TGK-2, Dl, DR1A, AR-2) techniniai duomenys bei teršalų (CO, CH, NOx, k. d. ir SO2) iš šių riedmenų variklių išmetamųjų dujų kiekio vertinimas. Emisijos į atmosferą iš traukos riedmenų priklauso ne tik nuo suvartoto kuro kiekio, bet ir nuo kitų traukos riedmenų parką nusakančių kriterijų - vidutinės sąstato masės, šilumvežių amžiaus, greičio ir klimatinių sąlygų.

Product Details

Data sheet

Year:
2005
ISBN:
9986-05-807-4
Imprint No:
734
Dimensions:
145×205 mm
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
16 other products in the same category: