Aplinkos apsauga kariniuose poligonuose

Pranas Baltrėnas, Gytautas Ignatavičius, Raimondas Idzelis, Kristina Greičiūtė

Monograph (in Lithuanian)

€2.87
Tax included
Quantity

Description

Monografijoje nagrinėjami aplinkos apsaugos kariniuose poligonuose klausimai. Ištirtos vertingos ir saugomos teritorijos, išanalizuoti kraštovaizdžio antropogeniniai pažeidimai, eksperimentiškai nustatyta neigiama sprogdinimų įtaka dirvožemio kokybei, dirvožemio ir gruntinio vandens tarša naftos produktais, dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais. Apžvelgti kariniai poligonai Lietuvoje ir pasaulyje, jų istorinė raida ir karinės veiklos ypatumai, fizinė-geografinė charakteristika. Išanalizuotos aplinkosauginių pažeidimų ir taršos problemos. Taikant kompiuterinę programą Surfer 3.2, vaizdžiai pateikti eksperimentinių tyrimų rezultatai naftos produktais, sunkiaisiais metalais užteršto dirvožemio teršalų koncentracijos sklaida pavaizduota izolinijomis bei erdviniais vaizdais. Supažindinama su karinių poligonų aplinkosauginiais vadybos planais, jų įgyvendinimo rezultatais ir kontrole. Monografijos naujumas tai kompleksinių aplinkosauginių tyrimų kariniuose poligonuose apibendrinimas bei aplinkosauginių vadybos planų parengimas ir įgyvendinimas, atlikus eksperimentinę sunkiųjų metalų naftos produktų dirvožemyje, vandens telkiniuose, jų nuosėdose analizę bei nustačius sprogdinimų įtaką dirvožemio organinių medžiagų sumažėjimui. Knyga skirta mokslininkams, aplinkos apsaugos specialistams. Ji, kaip mokslinių žinių šaltinis, gali būti pateikiama doktorantūros ir magistrantūros studijose.

Product Details

Data sheet

Year:
2005
ISBN:
9986-05-878-3
Imprint No:
1158
Dimensions:
150x210 mm
Pages:
301 p.
Cover:
Hardcover
Language:
Lithuanian
16 other products in the same category: