Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai

Borisas Melnikas, Artūras Jakubavičius, Edgaras Leichteris, Giedrė Stumbrytė

Monographs (in Lithuanian)

€21.65
Tax included
Quantity

Description

Monografijoje apibendrinta autorių ilgamečių tyrimų medžiaga, skirta socialiai orientuotai ir kon­kurencingai ekonomikai kurti bei socialinio verslo plėtrai ir jai efektyvinti. Aptariami socialinio verslo darnos siekiai bei globalizacijos ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimo iššūkiai, Eu­ropos Sąjungos valstybių narių patirtis plėtojant socialinį verslą, socialinio verslo būklė ir galimos plėtros kryptys, teisinės aplinkos poveikis socialinio verslo plėtrai bei ekonominės aplinkos poveikis socialinio verslo plėtrai Lietuvoje, detaliai apibūdinama socialinio verslo sistematika ir atskleidžia­mos jos kompleksiškumo apraiškos, išdėstytas naujas požiūris į socialinio verslo plėtros prielaidas, taip pat pateikiama naujų teorinių bei praktinių sprendimų, skirtų socialiniam verslui plėtoti kon­kurencingos ekonomikos sistemoje. Monografijoje pateikti ir apibendrinti tyrimų rezultatai laikytini svarbiais aktyvinant socialiai orientuotos ir konkurencingos ekonomikos kūrimą bei skatinant socialinio verslo plėtrą tiek Lietu­voje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse. Monografijos medžiaga gali būti panaudota tiek valstybinio valdymo funkcijas vykdančiose ins­titucijose, tiek verslo organizacijose, ypač – tobulinant socialinės ir konkurencingos ekonomikos kūrimo bei aktyvinimo socialinio verslo plėtros politiką. Monografijos medžiagą pravartu naudoti universitetuose bei kitose aukštosiose mokyklose vykdomoms studijoms, visų pirma – ekonomi­nio, vadybinio profilio studijų programose. Monografijos medžiaga taip pat skiriama supažindinti vadybos ir administravimo, verslo, viešųjų paslaugų sektoriuose dirbančius specialistus su naujais teoriniais požiūriais į socialinio verslo kūrimą ir aktyvinimą, taip pat su pažangia praktine patirtimi plėtojant ir modernizuojant socialinio verslo plėtrai skirtas priemones ir sistemas.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.20334/2017-051-M

Product Details

Data sheet

Year:
2017
ISBN:
978-609-476-082-2
eISBN:
978-609-476-081-5
Imprint No:
2017-051-M
Dimensions:
167x235 mm
Pages:
272 p.
Cover:
Hardcover
Language:
Lithuanian
16 other products in the same category: