INTELIGENTŲ TEKSTAI. Nuo „Aušros“ iki „Sietyno“

Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė

Monographs (in Lithuanian)

€21.00
Tax included
Quantity

Description

Monografijoje nagrinėjami lietuvių inteligentų parašyti programiniai tekstai-manifestai, skirtingais laikotarpiais formavę moderniosios lietuvių kultūrinės tapatybės apibrėžtis. Paskelbti periodinėje kultūrinėje spaudoje, šie tekstai ženklino ne tik istorinių lūžių ir kultūrinės transformacijos momentus, kaitai pribrendusios visuomenės poreikius, bet ir modernybės įsiveržimo į kasdienybės nuobodulį dramą. Lietuvių tautinio atgimimo, kultūriniai ir intelektiniai sąjūdžiai susiformavo per įsiteisinimo diskursą, kuris apima reikšmingus socialinės tikrovės centrus, kalbėjimo apie juos būdus, stilių ir strategijas, keičiančias visuomenės socialinę struktūrą. Toks tapatumas, kai kultūrinė tapatybė suprantama ne kaip vieną kartą visiems laikams sukurta, o kaip procesas, kurio metu tampame tuo, kas esame, t. y. savo veiksmų rezultatu, numato naratyvą, kai į besikeičiantį gyvenimą žiūrima kaip į pasikartojančius ciklus. Taigi – krizes, slenksčius ir lūžius, kuriuose esama ne vien tik pergalių, bet ir praradimų, atveriančių galimybę mūsų sąmonėjimui ir savarankiškumui.

Lietuvių inteligentų sukurti programiniai tekstai-manifestai knygoje išskiriami šiuo principu: XIX a. tautinio atgimimo-išsivadavimo biografijos pradžioje kultūrinę tapatybę ir periodinės spaudos tradicijų pagrindą formavę ir XX a. kultūrines transformacijas inicijavę pirmuosiuose leidinių numeriuose publikuoti vedamieji, kuriuose buvo keliami inteligentų socialinio vaidmens ir spaudos vaidmens visuomenėje klausimai. Gretinami ne tik kultūros leidiniuose „Aušra“ (1883), „Varpas“ (1889), „Naujoji Romuva“ (1930–1936) ir necenzūruotame jaunųjų leidinyje „Sietynas“ (1988) paskelbti inteligentų tekstai, bet išskleidžiamos sąmoningumo trajektorijos, brėžtos šiuos manifestus sukūrusių autorių. Knygos skyriuose analizuojama, kaip lietuvių inteligentai, tradiciškai susiję su Rusijos ikirevoliucine inteligentija ir perėmę jos mentaliteto bruožus, suvokė mesianistinę intelektualaus elito misiją. Nagrinėjami priežastiniai ryšiai, turėję įtakos tarpukario intelektualų pažeidžiamumui ir totalitarinių doktrinų, viešojoje erdvėje skleidusių socialinio teisingumo utopiją, įtaigai. Aptariamos idėjinės naujaromuvių deklaracijos šaknys ir besivystančios individualizacijos, susijusios su asmens ir spaudos laisve, pobūdis. Svarstoma šio teksto reikšmė XX a. tautinio atgimimo-išsivadavimo pradžioje, 1988 m. plėtojant prarastosios sovietų okupacijos metu modernios lietuvių tapatybės (at)kūrimo idėją. Parodoma dviejų lietuvių kultūrinių identifikacijų priešprieša: vienos, skleistos oficialiojoje kultūrinėje spaudoje – LTSR rašytojų sąjungos savaitraštyje „Literatūra ir menas“ (1988), žurnale „Kultūros barai“ (1988) ir kitos, formuotos alternatyviame mėnraštyje „Sietynas“ (1988). Lietuvių inteligentų savimonės slinktį ir vertybių transformaciją Sąjūdžio (1988) formavimosi laikotarpiu išskleidžia autentiški interviu su tų reikšmingų įvykių herojais – iškiliomis asmenybėmis.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.20334/2021-052-M

Product Details

Data sheet

Year:
2021
ISBN:
978-609-476-284-0
eISBN:
978-609-476-285-7
Imprint No:
2021-052-M
Dimensions:
167x235 mm
Pages:
296 p.
Cover:
Hardcover
Language:
Lithuanian
16 other products in the same category:

Reference: 31764

Brand: VILNIUS TECH leidykla "Technika"

Mechanika ir termodinamika

Nijolė Astrauskienė, Rimgaudas Adolfas Bendorius, Aleksejus Bogdanovičius, Dainius Jasaitis, Artūras Jukna, stanislovas Aloyzas Karpinskas, Bronislovas Martinėnas, Valdas Špakauskas, Antanas Urbelis Laboratory work methodology instructions (in Lithuanian)

Price €5.95
More
Last items in stock

Reference: 901107

Brand: VILNIUS TECH leidykla "Technika"

Statybinės medžiagos

Ramunė Žurauskienė, Džigita Nagrockienė, Romualdas Mačiulaitis, Asta Kičaitė, Antanina Červokienė, Rimvydas Žurauskas Laboratory work methodology instructions (in Lithuanian)

Price €3.79
More
In stock