Bendroji ir automobilių transporto statistika

Mindaugas Mazūra

Study book (in Lithuanian)

€3.99
Tax included
Quantity

Description

Mokomoji knyga sudaryta pagal „Bendrosios statistikos teorijos ir transporto statistikos“ modulio TITVB04705 programą. Mokomojoje knygoje išdėstyti transporto statistikos teorijos pradmenys, pateikti statistikos mokslo objektas ir metodai, nagrinėjama statistikos reikšmė mokslų sistemai, statistikos organizavimas Lietuvoje, statistinis stebėjimas, jo formos, rūšys ir būdai, transporto srities statistiniai duomenys ir jų skirstymas, pasiskirstymo eilutės ir statistinės lentelės, jų rūšys, absoliutiniai ir santykiniai dydžiai (struktūra, koordinacija, kaita, plano vykdymas, intensyvumas, lyginimas), grafinis duomenų vaizdavimas (linijinės, stulpelinės, kvadratinės, apskritiminės, figūrinės ir t. t. diagramos), vidurkiai ir variacijos rodikliai, dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai, dinamikos rodikliai ir jų skaičiavimas, indeksai, indeksų metodų naudojimas veiksnių įtakai rezultatiniams rodikliams nustatyti, statistikos metodų naudojimas ekonominių rodiklių tarpusavio ryšiams tirti (regresinė ir koreliacinė analizė).

Leidinys skirtas VGTU Transporto inžinerijos fakulteto VGTU transporto ekonomikos ir vadybos specialybės bakalaurantams neakivaizdininkams, bet ji gali būti naudinga visų ekonominių studijų programų studentams.

Electronic version of the book:

DOIhttps://doi.org/10.3846/999-S

Product Details

Data sheet

Year:
2008
ISBN:
978-9955-28-378-2
eISBN:
978-9955-28-906-7
Imprint No:
999-S
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
264 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
16 other products in the same category: