Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas

Borisas Melnikas, Rūta Banelienė, Eugenijus Chlivickas, Artūras Jakubavičius, Liudmila Lobanova, Eigirdas Žemaitis

Collective monograph (in Lithuanian)

€28.00
Tax included
Quantity

Description

Kolektyvinėje monografijoje kompleksiškai nagrinėjami šiuolaikinės visuomenės intelektinio potencialo ugdymo ir plėtojimo, taip pat intelektinės veiklos aktyvinimo procesai ir problemos, atsižvelgiant į globalizacijos bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo reikmes ir iššūkius. Aptariama šiuolaikinės visuomenės intelektinio potencialo bei jo ugdymo ir plėtojimo, taip pat intelektinės veiklos samprata. Detaliai apibūdinami intelektinio potencialo raidos ir kaitos dėsningumai.

Tiek šiuolaikinės visuomenės intelektiniam potencialui ugdyti ir plėtoti, tiek intelektinei veiklai aktyvinti kaip itin reikšmingi aplinkos procesai yra nagrinėjami etikos ir moralės nuostatų kaitos reiškiniai, taip pat kultūros ir aukštojo mokslo sektoriams būdingi raidos procesai, ypatumai ir pokyčių tendencijos, parodytas šių sektorių vaidmuo ugdant ir plėtojant intelektinį potencialą ir reaguojant į globalizacijos bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo iššūkius. Atskleidžiamas šiuolaikinis požiūris į žmogiškuosius išteklius, jų raidą ir vadybos tobulinimą. Pažymėta, kad svarbiausias intelektinio potencialo plėtojimo bei intelektinės veiklos aktyvinimo rezultatas yra inovacijos ir ženklus inovacinės veiklos masto ir tempo padidėjimas.

Kompleksiškai išnagrinėti inovaciniai procesai, išryškintos įvairios inovacijų skatinimo galimybės ir perspektyvos. Detaliai analizuojami įvairūs kūrybos reiškiniai, parodyta kūrybinių gebėjimų svarba. Aptariami socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kuriuos nulemia įvairios intelektualizacijos aplinkybės. Prioritetinis dėmesys skiriamas mokslo ir technologijų pažangai, ypač plėtojant aukštąsias technologijas ir aukštųjų technologijų sektorių, taip pat kūrybinėms industrijoms, ekonomikai ir verslui intelektualizuoti. Nagrinėjami šiuolaikiniai darnios plėtros, tvarumo, taip pat saugumo siekiai, ypač turint tikslą plėtoti intelektinį potencialą ir aktyvinti intelektinę veiklą. Monografijoje apibendrinta autorių atliktų ilgamečių tyrimų medžiaga.

Ši monografija yra skiriama visuomenės švietimui, naujų idėjų apie globalizaciją, žiniomis grindžiamą visuomenę bei žinių ekonomiką, intelektinę veiklą, inovacijas ir mokslo bei technologijų pažangą sklaidai. Kolektyvinės monografijos medžiaga gali būti panaudota universitetinėse ekonomikos ir vadybos, taip pat technikos ir technologijų profilio bei kitose studijose.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-032-M

Product Details

Data sheet

Year:
2018
ISBN:
978-609-476-126-3
eISBN:
978-609-476-125-6
Imprint No:
2018-032-M
Dimensions:
167x235 mm
Pages:
432 p.
Cover:
Hardcover
Language:
Lithuanian
16 other products in the same category: