Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė
  • Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė

Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė

Edmundas Kazimieras Zavadskas, Artūras Kaklauskas, Nerija Banaitienė

Monograph (in Lithuanian)

€9.99
Tax included
Quantity

Description

Knygoje supažindinama su aktualiais moksliniais tyrimais, atliekamais pastato gyvavi­mo proceso variantinio projektavimo ir daugiakriterinės analizės srityje. Pateikiamas auto­rių sukurtas originalus pastato gyvavimo proceso kompleksinės analizės modelis bei aptaria­mos šio modelio praktinio realizavimo galimybės. Siūlomi kriterijų sistemos, išsamiai apibū­dinančios pastato gyvavimo procesą, sudarymo principai, taip pat daugiakriterinio projektų įvertinimo teoriniai pagrindai. Aprašomi kriterijų reikšmingumo nustatymo metodai, staty­boje taikomi daugiakriterinio įvertinimo metodai ir modeliai, kurie iliustruojami pavyzdžiais. Siūlomi autorių sukurti nauji projektų variantinio projektavimo ir daugiakriterinės analizės metodai. Pateikta uždavinių, sprendžiamų taikant šiuos metodus. Aptariamos informacinių, ekspertinių ir sprendimų paramos sistemų naudojimo statyboje galimybės. Aprašomos su­kurtos pastato gyvavimo proceso sprendimų paramos sistemos sudedamosios dalys, pagrin­diniai principai ir metodai, kuriais remiantis buvo kuriama ši sprendimų paramos sistema. Aprašytas vienbučių gyvenamųjų namų gyvavimo proceso ir sudėtinių jo dalių variantinis projektavimas, daugiakriterinis įvertinimas, atliktas remiantis šia sistema, ir nustatytas nau­dingumo laipsnis.

Knyga skirta mokslininkams, inžinieriams, doktorantams bei magistrantams, kurie do­misi pastato gyvavimo proceso problemomis ir jų sprendimo būdais, daugiakriterinės anali­zės metodų teorija ir praktika, sprendimų paramos sistemų statyboje naudojimo galimybė­mis.

Product Details

Data sheet

Year:
2001
ISBN:
9986-05-441-9
Imprint No:
609-M
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
380 p.
Cover:
Hardcover
Language:
Lithuanian
16 other products in the same category: